2017 Yat Yarışları


 

KALAMIŞ YELKEN KULÜBÜ YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATI 2017

 1. UYGULANACAK KURALLAR

1.1. Uluslararası Yelken Federasyonunun (WORLD SAILING) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2017 – 2020

1.2. WORLD SAILING Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2016 – 2017

1.3. WORLD SAILING Yönetmelik 20 (Reklam Kodu)

1.4. IRC Kuralları 2017, Bölüm A, B, C

1.5. Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Yarışları Düzenleme Talimatı, Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı, Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, Yelken No Tahsis Talimatı, Reklam Talimatı, Yelken Hakem Talimatı, Genel Yat Yarış Talimatı

1.6. Devletin Geçiş Hakkı Kurallarının olduğu yerlerde Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları, RRS Bölüm 2 Kurallarının yerini alır.

1.7. Yarış İlanı, bu Yarış Talimatı, varsa Ek Yarış Talimatları.

1.8. Yukarıdaki yazılı talimatlar arasında çelişki olması durumunda

Yarış İlanı, Yarış Talimatı ve varsa Yarış Ek Talimatlarından tarihi Geç olan geçerli olacaktır. Gerektiğinde Protesto Kurulu duruma açıklık getirecek bir karar alacak, Yarış Kurulu da bu kararı uygulayacaktır.

 1. YARIŞÇILARA DUYURULAR

2.1. Yarışçılara duyurular ve yarış sonuçları, tarih ve saat yazılarak

Duyuru Panosunda ve KYK web sayfasında yarışla ilgili bölümde ilan

edilecektir. Yarış Kurulu hazırlık gerektirmeyen hususlarda start saatinden en az iki öncesine kadar Yarış İlanı değişikliği veya Ek Talimat yapabilir. Bu hususlar yapıldığında KYK web sayfasında altındaki tarih güncellenmek suretiyle yapılır. Bu şekilde yapılan duyurular tüm

yarışçılara yapılmış Resmi Duyuru niteliği taşıyacaktır. Yarışçılar anılan dönemlerde KYK web sayfasından bu duyuruları takip etmekle

yükümlüdürler.

2.2. Yarış Kurulu, güneşin batışı ile doğuşu saatleri arasındaki zaman içinde olan yarışlar için Duyuru Panosunda gün batımı ve doğumu saatini ilan edecektir. Bu hususun ilan edilmemiş ya da hatalı ilan edilmiş olması bir Düzeltme İsteği nedeni olmayacaktır.

2.3. Resmi ilan panolarının ve KYK web sayfasının gerekli zamanlarda incelenmesi her yarışçının kendi sorumluluğundadır. Uluslararası L kod bayrağının toka edilememesi bir düzeltme isteği nedeni olmayacaktır.

 1. YARIŞ TALİMATINDA DEĞİŞİKLİKLER

3.1. Yarış Talimatında yapılacak değişiklikler, Ek Yarış Talimatı ve Duyurular, Resmi Duyuru Panolarında günün programlanmış ilk uyarı işaretinden en az iki saat öncesinde Madde 2.1 de ilan edildiği şekilde bildirilmiş olacaktır.

3.2. Yarış programındaki yapılacak değişikler, uygulamanın yapılacağı günden bir gün önce saat 20:00 ye kadar ilan edilecektir.

3.3. Yarış Kurulu/Yarış Sekreterliğinin Ek Talimat ve Duyuruları dağıtma zorunluluğu yoktur (RRS 25 değişik şekli). Acil durumlarda, uyarı işareti verilmeden önce ek talimat ve duyurular yazılı olarak teknelere dağıtılabilir veya sözlü değişiklikler su üstünde verilebilir. Yarış Kurulu yarış hazırlık işaretinden önce gerekli gördüğü değişiklikleri VHF Kanal 73 den duyurarak yapabilir (RRS 90.2c). Bu uygulamalar bir düzeltme isteği nedeni olamaz.

 1. KARADA VERİLECEK İŞARETLER

4.1. Yarış Ofisine yakın konumdaki, RC bayrağı toka edilmiş direk, karada verilecek işaretler için kullanılacak ve Yarış Kurulunun resmi işaret direği sayılacaktır.

4.2. Yarış Kurulu, işaret direğinde RRS Bölüm 3 kapsamındaki görsel işaretleri, uygulamasına uygun kullanacaktır. Ancak (AP Tehir Bayrağı) aryasını takiben bir dakika sonra yeni bir işaret verilecektir.

4.3. Karadan alınacak finişlerde toka edilecek Mavi Bayrak, “Yarış Kurulu finiş hattını kurmuştur” anlamındadır.

 1. AÇIK OLDUĞU SINIFLAR VE KATILABİLME ŞARTLARI

5.1. Yarışlar;

a) WORLD SAILING Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2016–2017 ye göre

Kategori 4 olan yarışlar için tam boyları (LOA) 6 –27 metre

arasında bulunan;

b) WORLD SAILING Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2016–2017 ye göre

Kategori 4 olan yarışlar için IRC sınıfları için içten veya dıştan takma, DESTEK sınıfı için içten takma motora sahip;

c) Madde 5.2 deki kriterlere uyan 2017 yılı IRC Ölçü Belgesi olan;

d) Madde 5.3.2 de tarif edilen GEZGİN sınıfında yarışmayı kabul eden,

e) Yukarıdaki hususlara ilaveten ilgili Yarış İlanındaki Yarış Kayıt Formunu vermiş, yarış kayıt ücretini ödemiş olan teknelere açıktır.

f) IRC sertifikalı tekneler Kayıt Formlarına sertifika kopyalarını da eklemelidirler.

5.2 IRC Sınıfları:

5.2.1. IRC Ölçü Belgesine sahip tekneler aşağıdaki kriterlere göre sınıflara ayrılacaklardır. IRC sınıfındaki tüm teknelerde ENDORSED Sertifika zorunluluğu vardır.

a) IRC 0 Sınıfı: TCC 1,130 ve üzeri tekneler,

b) IRC I Sınıfı: TCC 1.070 – 1.129 arası tekneler ile TCC değeri 1,070 altında olmasına rağmen tam boyu (LOA) 11.6 metre ( 38 feet ) ve üzeri olan tekneler.

c) IRC II Sınıfı: TCC 1,069 ve 1,020 arası olan tekneler ile TCC değerine bakılmaksızın Farr 30 (Mumm 30) tipi tekneler.

d) IRC III Sınıfı: TCC 1,019 ve 0,980 arası olan tekneler.

e) IRC IV Sınıfı: TCC 0,979 ve altı olan tekneler.

5.2.2. Tekneler, belirlenen ve ilan edilen sınıflarında yarışacak olup başka sınıfta yarışma talebinde bulunamazlar. KYK Yarışları tamamı KYK YAT TROFESİ kapsamında olduğundan sınıflarda en az tekne sınırlandırılması yoktur. Ancak startlar da Yarış Kurulu sınıf birleştirmesi yapabilir. Ancak bu hesaplamalara uygulanmaz.

5.2.3. Bir seri yarışın başında yarış ilanında belirtilmiş olan ve en geç kayıtların kapanma saatinde kayıt formu ile birlikte ibraz edilmiş olan bir ölçü belgesi, seri devam ederken bir başkası ile değiştirilmeyecektir. Ancak olabilecek bir protesto sonucunda ve ya UNCL/RORC Rating Ofisi tarafından belirlenmiş bir hata durumunda alınacak yeni belgedeki TCC değeri, bir önceki belge tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

5.3. GEZGİN Sınıfı:

5.3.1. GEZGİN Sınıfında yarışacak tekneler, Madde 20.2 de tanımlanan GEZGİN Sınıfı ‘handikap’ sistemine tabi olacaktır.

5.3.2. GEZGİN sınıfına;

a) 2017 yılı IRC ölçü belgesi çıkartmamış,

b) Tekne yarış amacı ile imal edilmiş, içi boşaltılmış, modifiye edilmiş olmayan,

c) Yelkenleri sıradan dakron evsafından daha özellikli bir malzemeden yapılmış olmayan,

d) Karbon ve benzeri malzemeden yapılan direk, bumba ve gönderi olmayan, tekneler girer.

5.4. Kayıtlar sırasında UNCL veya RORC tarafından verilmiş onaylı ve tekne sahibi/sorumlusu tarafından imzalı IRC ölçü belgesi veya onaylı sureti ile GEZGİN Sınıfı için istenen ölçü ve özellik beyanı : ( teknenin imal yılı, metre olarak tam boy LOA, spinnaker–asimetrik/simetrik) ibraz edilecektir.

 

 1. YARIŞLARIN FORMATI & YARIŞ PROGRAMI

Yarışların formatı ve programı ilgili Yarış İlanında belirtildiği gibi olacaktır.

 1. SINIF / UYARI İŞARETLERİ

7.1. Sınıf/Uyarı işareti olarak aşağıdaki flamalar kullanılacaktır.

IRC 0 Sınıfı: BEYAZ Flama

IRC I Sınıfı: SARI Flama

IRC II Sınıfı: YEŞİL Flama

IRC III Sınıfı: LACİVERT Flama

IRC IV Sınıfı: TURUNCU Flama

GEZGİN Sınıfı: BORDO Flama

7.2. Her tekne kendi sınıf flamasını kıç istralyasında, kolayca görülebilecek bir seviyede, kendi teknesinin limandan hareketinden itibaren finişini yapıncaya kadar taşımak zorundadır. Milli Bayrak, uyarı işaretinden geç olmamak kaydı ile arya edilecektir.

7.3. Yarışan teknelerde yarış süresince sadece sınıf flamaları, protesto bayrağı (protesto verilmesi durumunda) , ‘sponsor’ flamaları ve yapışkan etiketleri ile borda numara yapışkan etiketlerinin görülebilir şekilde taşınmasına müsaade edilmiştir. Yetkisiz taşımalar Protesto Kurulu tarafından cezalandırılabilir.

 1. ROTALAR

8.1. Uygulanacak rotalar Yarış İlanlarında belirtilecektir.

8.2. Yarış Kurulu gerek gördüğünde VHF Kanal 73 den ilan etmek ve uyarı işaretinden geç olmamak üzere göndere “ D “ kod flamayı bir seda işareti ile toka etmek sureti ile yarış ilanında yazılı (eğer varsa) ‘Alternatif Rotayı’ uygulayabilir. Uyarıların alınmaması düzeltme isteği nedeni olamaz.

8.3. Yarış rotasında kapı şamandıraları olduğu zaman, tekneler yarış rotası yönünde, kapı şamandıralarının içinden geçeceklerdir.

8.4. Yarış kurulu, yarış ilanı veya ek talimatta belirtilmek kaydı ile, yarış rotasının herhangi bir dönüş şamandırasında zaman alabilir ve yarışın süresi içimde tamamlanmaması halinde ,bu finiş zamanları ile sonuç alabilir.

 1. ŞAMANDIRALAR

9.1. Yarışlarda ilgili Yarış İlanında / Talimatında belirtilen cins ve renkte şamandıralar kullanılacaktır. Şamandıralarda numara bulunma mecburiyeti yoktur.

 1. ENGEL OLAN ALANLAR

Yarış Kurulu, yarış parkuru içinde veya yakınındaki bilgisi dahilindeki (sığlık, kayalık, batık, gibi) tabii maniaları yayınlamaya çalışacaktır.

Yarışçıların seyir sırasında kendi emniyetleri için bu tür tabii manialara ve seyir haritalarında işlenmiş bu tür alanlara dikkat etmesi ve denizcilere ilanları haritalarına işlemeleri her yarışçının kendi sorumluluğundadır.

 

 1. START

11.1. Coğrafi Rota Yarışları

Yarış İlanı ya da Ek Yarış Talimatında aksi hüküm olmadıkça coğrafi rota yarışlarında yarışın startı, RRS 26 nın değişik şekliyle başlatılacaktır.

Uyarı İşareti: Sınıf işareti 1 seda işareti ile toka edilir

 (starta on dakika var)

Hazırlık İşareti: Kod bayrağı “P” veya “I”, 1 seda işareti ile toka edilir

 (starta beş dakika var)

Bir Dakika: Hazırlık İşareti 1 uzun seda işareti ile arya edilir

 (starta 1 dakika var)

Start İşareti: Sınıf işareti 1 seda işareti ile birlikte arya edilir

 (start saati)

11.2. Rüzgarüstü - Rüzgaraltı Rota Yarışları Yarış İlanı ya da Ek Yarış Talimatında aksi hüküm olmadıkça rüzgarüstü -rüzgaraltı rota yarışlarında yarışın startı, RRS 26 uyarınca başlatılacaktır.

Uyarı İşareti: Sınıf işareti 1 seda işareti ile toka edilir

 (starta beş dakika var)

Hazırlık İşareti: Kod bayrağı “P”veya “I”, 1 seda işareti ile toka edilir

 (starta dört dakika var)

Bir Dakika: Hazırlık İşareti 1 uzun seda işareti ile arya edilir

 (starta 1 dakika var)

Start İşareti: Sınıf işareti 1 seda işareti ile birlikte arya edilir

 (start saati)

11.3. İlk uyarı işareti bir tehirden sonra verilecekse ilk uyarı işaretinden uygun bir süre önce “kısa bir süre sonra yarış işlemleri başlayacaktır” şeklinde bir anons yapılarak yarışçılar bilgilendirilmeye çalışılacaktır.Bu uygulamanın yapılmamış olması bir Düzeltme talebi nedeni olmayacaktır.

11.4. Sınıfların start sıralaması ve yöntemi Yarış İlanı ya da Ek Talimat ile ilan edilecektir.

11.5. Kendi start işaretinden itibaren 15 dakikadan sonra start eden bir tekne, ‘Start Etmedi (DNS) puanı alacaktır. Birden fazla yarış olan günlerde start etme süresi 10 dakikadır. Bu, RRS A4 ve A5 i değiştirir.

11.6. Uyarı işareti verilmemiş tekneler, start hattından ve kendilerinden önce start eden/edecek teknelere çapariz vermeyecek şekilde uzak duracaklardır. Aksine hareket edenler hakkında Yarış Kurulu talebi ile Protesto Kurulunca işlem yapılabilir.

11.7. Start hattı, Yarış İlanında belirtildiği üzere kurulacaktır.

11.8. Günün ilk yarışı/yarışları tamamlandıktan sonra sıraya bakılmaksızın verilecek startlarda, iki yarış arasında yarışçıların uyarı işaretine dikkatini çekmek amacıyla uluslararası AP (cevap flaması-erteleme) bayrağı iki seda işareti ile toka edilecek ve en az dört dakika tokada kalacaktır.

 1. GERİ ÇAĞIRMA

12.1. Ferdi Geri Çağırma

a) Eğer bir teknenin start işaretinde gövdesinin, ekibinin veya ekipmanının herhangi bir parçası start hattının rota tarafında ise veya RRS 30.1 e uyması gerekiyorsa Yarış Kurulu derhal “X Kod Flamasını bir seda işareti ile birlikte toka edecektir.

b) “X Kod Flaması” starttan itibaren 4 dakikalık bir süre basılı kalır. Bu süre bittiğinde veya ihlal eden tekneler start hattının veya uzantılarının start öncesi tarafına geçtiğinde ve gerekiyorsa RRS 30.1 e uyduğunda indirilir (RRS 29.1).

c) Bu tekneler kendilerini teşhis ederek geri dönüp kurallara göre yeniden start etmekle yükümlüdürler. Yarış Kurulu bu konuda VHF

kanalından duyurma yapmayacak ve çağrılara cevap vermeyecektir.

12.2.Genel Geri Çağırma:

Bir start işaretinde start hattının rota tarafında olan veya RRS 30un uygulandığı teknelerin belirlenememesi, veya start uygulamasında bir yanlışlık olması durumunda Yarış Kurulu “1.Tekrar Flamasını” iki seda işareti ile toka etmek suretiyle Genel Geri Çağırma verebilir (RRS 29.2). Bu durum, VHF Kanal 73 den ilan edilecektir. Genel Geri Çağırma (1.Tekrar) aryasını takiben 1 dakika sonra Kurul yeni Uyarı işareti verebilir.

 1. STARTTAN SONRA KISALTMA VEYA ABANDONE

13.1. Yarış Kurulu gerekli gördüğü takdirde starttan sonra RRS 32 gereğince rota kısaltması yapabilir veya yarışı abandone edebilir. Bu durum veya aksi hal, düzeltme isteği nedeni olamaz.

13.2.Yarış Kurulu rotayı kısaltırsa, ‘S’ Kod Bayrağını ve rotasını kısalttığı sınıf bayrağı/bayraklarını iki seda işareti ile beraber toka edecek ve finiş hattının yerini VHF Kanal 73 den duyuracaktır. Yarış Kurulunun telsiz duyurusunu yapamaması bir düzeltme isteği nedeni olmayacaktır. Bütün sınıflar için rota kısaltılacaksa sınıf bayrakları toka edilmeyecektir.

13.3. Rota kısaltması lider teknenin finiş hattını kesmesinden önce ilan edilecektir.

 1. FİNİŞ

14.1. Finiş hattı, Yarış İlanında belirtildiği üzere kurulacaktır.

14.2. Rota kısaltması yapılmışsa finiş hattı rotaya göre aşağıdaki şekilde olacaktır:

a) Bir dönüş şamandırasında, şamandıra şartlı tarafta kalacak şekilde demirlemiş Kurul botu üzerinde S bayrağı toka edilmiş direk ile şamandıra arasında

b) Teknelerin geçmesi gereken bir hatta

c) Bir kapıda, kapı şamandıraları arasında

d) Karadan verilen startlarda, şayet start şamandıralarından birisi, rota gereği daha sonra dönüş şamandırası olarak kullanılacaksa ve Yarış Kurulu bu start/dönüş şamandırasında rota kısaltması ile finişleri almaya karar verirse, karadaki işaret direğine toka edilen “S” kod bayrağı ile şamandıra arasında

14.3. Finiş zamanı, teknenin ekipmanının veya ekibinin normal seyir pozisyonunda finiş hattını ilk kestiği andır. Finiş kurulu bu durumu bir seda işareti ile belirleyecektir. Ancak tekne, finiş yaptıktan ve finiş hattından tümü ile neta oluncaya kadar yarışta olup, WORLD SAILING Yelken Yarış Kurallarına (RRS) uymakla yükümlüdür.

14.4. Finiş hattı şamandıraları, gün batımından sonra ışıklandırılır.

14.5. Her tekne , günbatımından sonra yapılacak finişlerde finişe girerken Yarış Kurulu’na kendini tanıtacaktır.

 1. FİNİŞ VE CEZA DEKLARASYONLARI

15.1 Yarışı tüm kurallara uyarak bitiren tekne, finiş hattından geçtikten sonra finiş yapmış sayılır. Finiş deklarasyonu vermesine gerek yoktur.

15.2. Finiş hattından geçmiş finiş yapmış bir tekne, finişten sonra herhangi bir sebepten yarıştan vaz geçerse, finiş yapmış teknenin sorumlu kişisi, yarış sekreterliğinden sağlanacak terk deklarasyon formunu doldurup imzalayarak protesto süresi bitiş zamanından önce yarış sekreterliğine verecektir.Teknik koşullar bu prosedürün yerine getirilmesini uygulanabilir kılmıyorsa, süre içinde Yarış Kurulu VHF kanalından uyarılmak ve daha sonra bu formu doldurmak suretiyle vecibe yerine getirilebilir.

15.3. Ceza dönüşü yapmış tekneler, bu hususları ile ilgili formu temin ederek protesto süresi bitiş zamanından önce doldurup imzalayarak yarış sekreterliğine vereceklerdir. Aksine hareket edenler, ceza dönüşünü yapmamış sayılacaklardır. Aynı şekilde teknik güçlükler nedeniyle bu form süre içinde VHF kanalından Yarış Kuruluna duyurulmak ve daha sonra form doldurmak şeklinde uygulama yapılabilir.

15.4. Can ve mal emniyetinin tehlikeye düşmesi sonucu dış yardım alan tekneler ile engelden ve tehlikeli durumdan kurtulmak amaçlı motor çalıştıran tekneler, bu hususu protesto zaman limiti içinde yazılı olarak deklare edeceklerdir. Protesto Kurulunca durumları değerlendirilecek ve uygun penalizasyon cezası tatbik edilecektir. Bu konudaki karar Protesto Kuruluna aittir.

 1. CEZA SİSTEMİ

16.1. RRS Bölüm 2 Kurallarını ihlal eden bir tekne olaydan sonra mümkün olan en kısa zamanda ve diğer teknelerden iyice uzaklaştıktan sonra, derhal iki tramola ve iki kavançadan oluşan aynı yönde “İki Dönüş Cezasını” kullanır.

16.2. RRS 31 (Şamandıraya Dokunma) ihlalinde bir tekne olaydan sonra mümkün olan en kısa zamanda ve diğer teknelerden neta olduktan sonra derhal bir tramola ve bir kavançadan oluşan “Bir Dönüş Cezasını” kullanır.

16.3. Erken start eden bir tekne, startını Kurallara uygun bir şekilde düzeltmediği takdirde OCS ile cezalandırılır.

16.4. Kendi hazırlık işareti verildiği andan itibaren, her tekne motorunu stop ettirmelidir. Aksine tutum, duruşma sonucunda diskalifiye ile cezalandırılabilir.

16.5. Akü şarj etmek için şaft ve pervane dönmemek kaydıyla motor çalıştırılabilir. Bu durum için, teknenin finişinden itibaren en geç bir saat içinde detaylı olarak yazılı şekilde Yarış Sekreterliği/Yarış Kurulu bilgilendirilecektir.

16.6. Protesto Kurulu, kural ihlallerinde bir tekneyi diskalifiye edebilir veya yarışta geçen zamana ekleme yaparak zaman cezası uygulayabilir.

16.7. Protesto Kurulu , bir duruşma sonunda ceza uygulamasını yaparak kendini temize çıkarmış olmasına karşın bir teknenin, ciddi bir hasara veya yaralanmaya neden olduğu veya kendine belirgin bir avantaj sağladığına karar verirse, bu tekneye Diskalifiye cezası uygulayabilir.

16.8. Can ve mal emniyetinin tehlikeye düşmesi sonucu dış yardım alan ve bu hususu işbu GYT Madde 16.4’ e uygun olarak deklare eden teknelere, Protesto Kurulu uygun penalizasyon cezası uygulayabilir (RRS 41 değişik hali).

 1. YARIŞ SÜRESİ

17.1. Her yarış için yarış süresi ilgili yarış ilanında belirtilmiştir.

17.2. Start edip sınıfının ilk teknesi finiş yaptıktan sonra, zaman sınırı içinde finiş yapmayan teknelere Finiş Yapmadı (DNF) puanı verilecektir. Bu kural, RRS 35, A4 ve A5 i değiştirmiştir.

17.3. Yarış Kurulu gerek gördüğü takdirde VHF Kanal 73 den ilan ederek yarış süresini uzatma yetkisine sahiptir. Bu durum bir düzeltme isteği nedeni olamaz. Herhangi bir sınıfta yarış süresi uzatması yapılabilmesi için o sınıftan hiçbir teknenin finiş yapmamış olması gerekir.

 1. PROTESTOLAR VE DÜZELTME İSTEKLERİ

18.1. Protesto Edileni Bilgilendirme Protesto etmek niyetinde olan bir tekne diğer bir tekneyi ilk fırsatta (derhal) bilgilendirecektir. Protestosu yarış alanında kendisinin dahil olduğu veya gördüğü bir olayı ilgilendiriyorsa, protesto edeceği tekne/teknelere ilk fırsatta (derhal) duyurana dek “PROTESTO“ diye seslenecek ve her biri için ısrarlı bir şekilde protesto bayrağını gösterecek ve bayrağı yarışı bitirene kadar taşıyacaktır. Protesto bayrağı "B" kod flaması veya dikdörtgen kırmızı bir bayrak olacaktır.

Ancak,

a)Eğer diğer tekne seslenme mesafesinin dışında ise protesto eden teknenin seslenmesi gerekmez, fakat diğer tekneyi ilk fırsatta (derhal), gerekiyorsa telsiz anonsu yaparak bilgilendirecektir.

b) Eğer olay hasar veya yaralanma ile neticelenmişse ve bu teknelerce biliniyorsa ve teknelerden biri protesto vermek isterse, bu kuralın zorunlulukları o tekneye uygulanmaz; fakat diğer tekne/tekneleri protesto zaman limiti içinde bilgilendirecektir (RRS 61.1(a) ve 61.3 değişik şekli).

c) Protesto etmek niyetindeki tekne, finiş yaptıktan hemen sonra finiş hattındaki Yarış Kuruluna protesto bayrağını gösterecektir.

d) Protesto etmeye niyetli bir tekne, yarışa devam edemez ve finiş yapamaz/terk ederse, protesto etmeye niyetli olduğu tekne/tekneleri ve Yarış Sekreterliğini/Yarış Kurulunu kıyıya varır varmaz hemen bilgilendirecektir (RRS 61.1 (a) ve 61.3 değişik şekli).

18.2. Protesto ve Düzeltme Talep Formları yarış sekreterliğinden temin edilebilir. Formlar, sadece tekne sahibi/sorumlu kişisi veya yazılı yetki verdiği kişi tarafından doldurularak zaman sınırı içinde yarış sekreterliğine teslim edilir ve ancak bu kişiler protesto duruşmasına katılır.

18.3. Protesto zaman sınırı, kurul botundan finişler alınmışsa kurul botunun karaya intikalinden, karadan finişler alınmışsa protesto edecek teknenin finiş saatinden sonraki bir saatlik sürenin sonudur(RRS 61.3 ve 62.2 değişik şekli). Bu zaman sınırı aynı şekilde Yarış Kurulunun ve/veya Protesto Kurulunun vereceği protestolar için de geçerlidir. Mücbir sebep hallerinde başvuru ile bu zaman sınırı Protesto Kurulu tarafından makul ölçüde ve sadece konu edilen olayla bağlı olmak üzere uzatılabilir.

18.4. Yarışçıları, taraf oldukları veya şahit olarak çağrıldıkları duruşmalar için bilgilendirmek üzere, protesto zaman sınırından sonraki 15 dakika içinde Duyuru Panosuna ilanlar asılacaktır. RRS 61.1(b) uyarınca tekneleri bilgilendirmek üzere Yarış Kurulu veya Protesto Kurulu tarafından verilen protestolar da Duyuru Panosuna zaman sınırı içinde ilan edilecektir. Resmi ilan panolarının gerekli zamanlarda incelenmesi her yarışçının kendi sorumluluğundadır.

18.5. Protestolara, yarışın ve protesto verme zaman sınırının bitiminden sonra derhal veya Kurulun tayin edeceği uygun bir gün ve yerde bakılacaktır.Protestolara, başka gün ve yerde bakılacaksa bu keyfiyeti yarış sekreterliği taraflara, varsa şahitlerine ve görevlilere bildirecektir.

18.6. Yarış Talimatı/Genel Şartlar Madde 11.6, 14.5, 15.2, 15.3, 26.2, 28 ve 32 de belirtilen hususlarda bir tekne tarafından protesto verilemez (RRS 60.1.a değişikliği). Bu kapsamdaki ihlallerde ilgili müracaatlar Yarış Kurulu veya Protesto Kurulu tarafından yapılır. Protesto Kurulu bir cezaya hükmederse, bu ceza DSQ cezasından daha hafif bir ceza olabilir.

18.7. Duruşmadaki taraf, kararın kendisine bildirilmesinden itibaren 60 dakika içinde, eğer son gün ödül töreni günü ise kararın tebliğinden itibaren 15 dakika içinde yeni bir delil ileri sürmek kaydı ile duruşmanın yeniden açılması talebinde bulunabileceklerdir (RRS 66 değişik şekli). Bu halde Protesto Kurulu derhal olayı görüşür, duruşmayı tekrar açmayı kabul ederse, duruşma hemen yapılır.

18.8. Yarış teknik sonuçlarına itiraz eden bir tekne, bu başvurusunu yazılı olarak Yarış Kuruluna yapacaktır. İtiraz etme süresi sonuçların duyuru panosunda ilanından itibaren 30 dakikadır. Ancak yarışın ödül töreni günü için bu zaman sınırı 15 dakikadır (RRS 61.3 ve 62.2 değişik şekli). Bu başvurusundan sonuç alamadığı takdirde, 15 dakika içinde Düzeltme Talebi yapabilir.

18.9. Protestolar ve Düzeltme Talepleri için 250 TL teminat alınacaktır. Protesto veya düzeltme talep edenin duruşma sonunda haklı olması durumunda bu teminat iade edilir. Geçersiz veya kaybedilen protestolarda teminat iade edilmez, irad kaydedilir.

18.10. Ölçü Protestoları:

 • IRC ölçü belgesine temel olan ölçü ve ağırlık ile ilgili bir protesto verilmesi durumunda; Ölçü ile ilgili protesto eden ve protesto edilen taraflar, ölçücü ve yeni belge masrafları karşılığı tutarı ayrı ayrı yarış sekreterliğine avans olarak yatıracaktır (Protesto eden protesto teminatını ayrıca yatıracaktır).
 • Tartı protestolarında yine protesto eden ve protesto edilen taraflar karaya çekme, tartı, ölçücü ve yeni belge ücretleri karşılığı tutarı ayrı ayrı yarış sekreterliğine avans olarak yatıracaktır (protesto eden protesto teminatını ayrıca yatıracaktır).
 • Yukarıdaki her iki durumda da protesto edilenin bahis konusu avans bedeli yatırmaması durumunda işlem yapılmayacak, protesto eden tarafın protestoyu kazandığı kabul ve ilan edilecektir.
 • Tartı ve ölçü işlemi sonunda ölçü protestosunu kaybeden taraf, tartı, ölçü/ölçücü ve yeni belge ücretlerini ödeyecek, kazanan tarafın yatırdığı avans bedel iade edilecektir.
 • Tartı ve Ölçü protestolarında IRC Kurallarında belirtilen toleranslar geçerli olacaktır.

18.11. Temyiz Hakkı

a) Kalamış Yelken Kulübünün organize ettiği yarışlarda Yarış İlanında aksi bir durum yazmıyorsa, bir protesto duruşmasına katılan taraf, Protesto Kurulunun kararını benimsemediği takdirde RRS EK R uyarınca Temyiz Hakkını kullanabilir.

b)Bir kararı temyiz edecek taraf, RRS EK R uyarınca hazırlayacağı Temyiz Başvurusunu RRS EK R de belirtilen ve TYF nin istediği evraklarla beraber karardan itibaren 15 gün içinde TYF Başkanlığı Levent Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. No:43 K:2 D:2 Kağıthane-İstanbul adresine gönderecektir.

 1. HANDİKAP SİSTEMLERİ

19.1. IRC Sınıfları için:

Zamana Göre Zaman (TOT = Time on Time) sistemi uygulanacak olup

sonuçlar CT=ETxTCC formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde:

CT (Corrected Time) = Düzeltilmiş Zaman(saniye),

ET (Elapsed Time) = Yarışta Geçen Zaman (saniye),

TCC (Time Corrector IRC rating) = Zaman Düzeltme Katsayısı

anlamındadır.

19.2. GEZGİN Sınıfı için:

Zamana Göre Zaman (TOT = Time on Time) sistemi uygulanacak olup

sonuçlar CT=ETxTCF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde:

CT (Corrected Time) = Düzeltilmiş Zaman(saniye),

ET (Elapsed Time) = Yarışta Geçen Zaman (saniye),

TCF (Time Corrector Factor) = Zaman Düzeltme Faktörü

anlamındadır.

19.2.1. GEZGİN Sınıfı için TCF aşağıdaki formül ile hesaplanır.

0,2424 x √R

TCF = -----------------------

1 + 0,0567 x √R

R (Rating) = LOA (m) x 2,65 ile bulunan değere yaş indirimi uygulanmış

rating değeridir.

19.2.2. GEZGİN Sınıfında spinnaker (simetrik ve/veya asimetrik) kullanmak isteyen teknelerin düzeltilmiş rating değerleri %10 arttırılarak uygulanır.

19.2.3. GEZGİN Sınıfında katlanır pervanesi olan  teknelerin düzeltilmiş rating değerleri %5 arttırılarak uygulanır.

19.2.4. GEZGİN Sınıfında hareketli salması olan teknelerin düzeltilmiş rating değerleri %5 arttırılarak uygulanır.

19.2.5. GEZGİN Sınıfı teknelere uygulanacak yaş indirimleri aşağıdaki gibidir.

2017 yılı için % 0,00

2016  yılı için % 0,40

2015 yılı için % 0,80

2014 yılı için % 1,20

2013 yılı için % 1,60

2012 yılı için % 2,00

2011 yılı için % 2,40

2010 yılı için % 2,80

2009 yılı için % 3,60

2008 yılı için % 4,40

2007 yılı için % 5,20

2006yılı için % 6,00

2005 yılı için % 6,80

2004 yılı için % 7,60

2003 yılı için % 8,40

2002 yılı için % 9,20

2001 yılı ve daha yaşlı tekneler için % 10.00

19.3. En düşük düzeltilmiş zamana (CT) sahip tekne galip ilan edilecektir. Düzeltilmiş zaman (CT) hesaplamalarındaki virgülden sonraki saniye (50 ve üzeri ise bir üst değere) yuvarlatılacaktır.

19.4. Sonuç hesaplaması ve değerlendirilmesi TOT sistemine göre yapıldığından rotalarda belirtilen mesafeler sadece bilgi için olup,

hesaplamalarda kullanılmamaktadır.

 1. PUANLAMA

20.1. Tarifler

20.1.1. Her yarışta bir teknenin derecesi, düzeltilmiş zamana göre sırasının (sıralama küçük zamandan büyük zamana doğru artar) varsa cezalarından sonraki düzeltilmiş sırasıdır.

20.1.2. Puanlama her sınıf için ayrı ayrı yapılır.

20.2. Puanlama

20.2.1. RRS Az Puan Sistemi kullanılacaktır (RRS A4).

20.2.2. Start alanına gelen fakat start etmeyen (DNS, OCS),finiş yapmayan (DNF), finişten sonra terk eden(RET), veya diskalifiye olmuş (DSQ)bir tekne, finiş değerlendirmesinde, start alanına gelen tekne sayısından bir fazla puan alır, (DNE –DGM) olan tekneler, kayıtlı tekne sayısı + 5 puan alırlar. (RRS A9ve RRS A9 değişik şekli).

20.2.3. Start alanına gelmeyen bir tekne (DNC), finiş derecelendirmesinde, kayıtlı tekne sayısından bir fazla puan alır (RRS A9).

20.3. Seri Yarışlar

20.3.1. Seri yarışlarda sonucu alınan her yarışın puanları, trofe katsayıları ile çarpılır ve elde edilen puanların toplamı seri yarışın sonucunu belirler.Sınıfında en az puan toplayan tekne serinin birincisi olur.

20.3.2. Seri, sonucu alınan yarışlar üzerinden değerlendirilir ve yarış atma yoktur.

20.3.3. Seri sonunda puanlardaki eşitlik, durumunda RRS A8 uygulanarak eşitlik bozulur.

 1. TROFE VE TROFE PUANLARININ HESAPLANMASI

21.1. Yarışlar KYK Yarış Programı 2017da görüldüğü gibi trofeye puan veren 4 yarış olup yarışlardan biri iki gün gözükmektedir. İlk üç yarış ve 4. Yarışın ilk günü coğrafi rotada planlanmış, iki günlük gözüken 4. yarış da ikinci gün iki adet şamadıra yarışı yapılacaktır.

Yapılabilen bütün yarışların katsayısı eşit olup herbiri 1 katsayısına sahiptir. Trofe, bir seri yarış değildir . tamamlanabilen yarışlar puanlamaya alınacaktır.

21.2. Puanlama

21.2.1. Bir teknenin trofe puanı, sonucu alınmış yarışlardaki alınan puanlardan oluşur ve sıralama elde edilen puanların toplamıdır.  Yarış atma yoktur.

21.2.2. Sıralama; IRC 0, IRC I, IRCII, IRC III, IRC IV ve GEZGİN sınıfları için ayrı ayrı yapılacak ve her sınıf için toplamda az puandan çok puana doğru olacaktır.

21.2.3. Sahibi değişen tekneler için o teknenin eski puanları yeni sahipli tekne için geçerli olmaz. Trofe hesaplamalarında bu teknelerin trofe puanları trofeye ilk kez katılacak tekne gibi işlem görecektir.

21.2.4. Bazı yarışlara kayıt vermeyen teknelerin trofe puanı, o yarış için kaydı kabul edilen tekne sayısının 2 fazlasının o yarışın trofe katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek rakam olacaktır.

21.3. Startlar tekne azlığı nedeniyle birleştirilmiş olsa da hesaplamalar trofe nedeniyle  sınıfları bazında yapılacaktır.

21.4. Eşitlik, Toplam trofe puanlarının eşitliği durumunda, eşitlik, öncelikle son yarışa bakarak bozulacaktır, eşitliğin devan etmesi durumunda daha önceki yarışlara doğru geri gidilerek eşitlik bozulur.

21.5. Ödüller

21.5.1. Sınıfında toplamda en az puan alan tekne, KYK Trofesini bir yıl süre saklamak için alacaktır.2. ve 3.ödülü yoktur.

21.5.2. Trofe genel ödül değerlendirmesine girebilmek için yapılan yarış sayısının yarısından bir fazlasında start etmek üzere start alanında bulunma şartı aranacaktır. Bu şartı sağlamayan tekneler sıralama dışı olacaktır. Trofe, şartları sağlayan ilk tekneye verilecektir. Yarıdan bir fazla yarış hesabı  yapılırken 5 sayısı 4, 3 sayısı 2 şeklinde değerlendirilecektir.

21.5.3. Trofe; döner kupa olarak ihdas edilmiş olduğundan, hiçbir tekne bu trofenin nihai sahibi  olamaz. Trofeyi bir yıl süre ile kazanan tekne  sahibine trofe temsili olarak teslim edilir.

21.5.4. 2017 KYK Yat  Trofesi son yarışın kupa töreni sırasında verilecektir.

 1. EMNİYET KURALLARI

22.1. WORLD SAILING Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2016–2017ye göre uygulanacak kategori 4 dür.

22.2. Yarıştan çekilen tekne, sınıf bayrağını arya edip yerine üyesi bulunduğu kulübün forsunu toka etmelidir. Ayrıca sancağını da toka ederek alanı terk etmeli ve yarışan diğer teknelerin yolundan çekilmelidir. Bu durumdaki bir tekne, ilk fırsatta VHF Kanal 73 den tasdik alıncaya kadar yayın yaparak veya telefon/faks ile Yarış Sekreterliğini/Yarış Kurulunu haberdar etmelidir. Bu hükme uymayan tekneler, Protesto Kurulunun bu hususta alacağı cezai kararları kabul etmiş olur.

22.3. RRS 27.1 uyarınca, Yarış Kurulunun Uyarı işaretinden geç olmamak kaydı ile uluslararası “Y” kod bayrağını bir seda işareti ile birlikte toka etmesi, can yeleklerinin yarışta giyilme mecburiyetini belirtecektir. Aynı bayrağın karada işaret direğinde toka edilmesi ise, suda olunan tüm zamanda can yeleklerinin giyilmesini zorunlu kılar.

 1. EKİP SINIRLAMALARI

23.1. IRC ve DESTEK Sınıfları için yarış ilanında aksi belirtilmedikçe azami ekip sınırlaması yoktur, ancak her teknede en az 3 kişi bulunacaktır. Her türlü emniyet donanımı, ekip sayısına göre yeterli sayı ve özellikte olacaktır.

23.2. Kayıt Formlarında belirtilen ekip listelerinde değişiklik varsa, bu hususun en geç ilanedilen uyarı işareti saatinden 1 saat öncesine kadar yazılı olarak Yarış Sekreterliğine veya Yarış Kuruluna VHF Kanal 73 den bildirilecektir. Teknede ekip listesinde adı olmayan yarışçı tespit edildiğinde bu, Protesto Kurulu tarafından diskalifikasyon (DSQ) ile cezalandırılma nedenidir.

24 YELKEN KISITLAMASI

24.1. Yarışacak bütün teknelerde en çok 2 ana yelken bulunabilecek ve yelken yarış süresi içinde sadece kullanılamayacak şekilde hasar görmesi halinde değiştirilebilecektir. Bu durumda ilgili tekne, VHF Kanal 73 den Yarış Kuruluna ön bilgi vermek, karaya döndüğünde yazılı olarak bildirmek ve hasarlı yelkenini Yarış Kurulunun kontrolüne sunmak zorundadır. Aksine tutumlarda, Yarış Kurulunun talebi ile Protesto Kurulunca bir duruşma sonunda ceza verilebilir. Furling tenzilatı kullanan teknelerde ikinci bir ön saha yelkeninin (fırtına floku hariç) bulundurulmasına müsaade edilmemektedir.

24.2. GEZGİN Sınıfı tekneler ‘genoa’/flok dışında ön yelken kullanamazlar. Ancak sezon başında verecekleri dilekçe ile ‘spinaker’ (simetrik ve/veya asimetrik) kullanmalarına izin verilir. Bu beyan bir takvim yılı süre için geçerlidir ve teknede yarış süresince enfazla iki ‘spinaker’ bulundurulabilir.

24.3. IRC Sınıfı teknelerde IRC Kurallarının ön saha yelkenleri ile ilgili bölümü tatbik edilecektir. ‘Spinaker’ beyan etmemiş veya simetrik/asimetrik ‘spinaker’ beyan etmiş olmasına rağmen ‘spinaker’ gönderi beyan etmemiş olan IRC sınıfındaki tekneler‘spinaker’ ve ‘whisker’ gönderi ile benzeri ekipman kullanamazlar.

24.4. Ana Yelken, ‘genoa’ ve ‘spinaker’ (simetrik ve/veya asimetrik) üzerinde RRS EK G ye uygun yelken numarası olacaktır.

 

25 ÖLÇÜ VE DENETLEMELER

25.1. Gerekli durumlarda Ölçücü ve Denetleyiciler TYF tarafından yetkili kılınmış kişiler arasından KYK tarafından temin edilecek ve görevlendirilecektir.

25.2. Tekneler, yarıştan önce veya sonra, Yarış Kurulunun isteği ile herhangi bir protestoya gerek görülmeksizin kontrole tabi tutulabilirler.

25.3. Tekne yelken numarasının, beyan edilmiş değerlerin, tekne fiziksel özelliklerinin veya tekne sahibinin değişmesi, otomatik olarak IRC ölçü belgesini geçersiz kılar. Bu durumda tekne sahibinin yeni ölçü belgesi çıkarması gerekir. Geçerli olan belge, UNCL veya RORC tarafından en son basılmış olan belge olup bu belgenin kullanılmasıyla eski tarihli tüm belgeler iptal edilir.

25.4. IRC ölçü belgesine sahip tekne sahibi, teknesini ölçü formundaki verilere uygun muhafaza etmekle yükümlüdür. Protesto edilsin veya edilmesin bir teknenin kontrolü esnasında herhangi bir TCC artması tespit edildiğinde bu tekne IRC Kurallarına göre cezalandırılır. Tekne sahibinin ölçü öncesi, ölçü sırasında ve ölçüden sonraki sorumlulukları ilgili talimatlarda yazılıdır.

25.5. Bir ölçü protestosu sonucu veya IRC reyting ofisi hatasının düzeltilmesi durumları haricinde kayıt tarihinden sonra hiçbir teknenin TCC değişikliği kabul edilmeyecektir.

 1. REKLAM

26.1. Organizasyon Otoritesi yarışa katılan teknelerden yarışın sponsoruna ait flama, bayrak, stiker ve borda numarası gibi reklam malzemeleri taşımalarını isteyebilir. Bu malzemelerin nereden temin edileceği ve nasıl kullanılacağı Duyuru Panosunda ilan edilecektir.

26.2.Reklam belgesi olan tekneler kayıt esnasında reklam belgelerini vereceklerdir.

 1. YARIŞ KURULU BOTLARI

27.1. Yarış Kurulu görevli botları RC bayrağı taşıyacaktır. Bu hususun eksikliği  bir düzeltme isteği nedeni olamaz.

27.2. Şartlar gerektirdiğinde kurul botu/botları, start ve finiş hattında konumunu korumak için motor çalıştırabilir. Bu durum bir düzeltme isteğine konu edilemez.

27.3. Rıhtıma bağlanmış kurul botu alargada kabul edilecektir.

 1. SUYA ÇÖP ATILMASI

Tekneler, RRS Temel Kurallar Giriş Bölümü uyarınca çöplerini kesinlikle denize atmayacaklardır. Aksine hareket edenler için Protesto Kurulu ceza uygulaması yapabilir.

 1. TELSİZ İLETİŞİMİ

29.1. Teknelerde VHF deniz telsizi bulundurulması ve yarışlar süresince açık olması şarttır. Yarışan teknelerin aksi belirtilmediği sürece VHF Kanal 73 ü ve olanak varsa Kanal 16’yı dinlemeleri gereklidir. Telsiz veya cep telefonu ile üçüncü şahıslarla temas kurarak (dolaylı veya dolaysız) yarışlara yön verilmesi veya yardım edilmesi, yardım alınması yasaktır.

29.2. Tekneler yarış süresince telsizle özel gönderme yapamaz veya diğer tüm teknelere de yönelik olmayan özel telsiz konuşmalarını dinleyemezler.Bütün tekneler aksi belirtilmediği sürece VHF Kanal 73 de kalacaklardır.Bu kanalda yarışla veya herhangi bir teknenin güvenliğiile ilgili olmayan şahsi konuşmalar yapamazlar.

29.3. Tekneler Yarış Kurulu ile işbu Talimatın maddelerinde belirtilen görüşmeleri, koşullar elverdiği takdirde yapabilirler. Yarış Kurulunun herhangi bir telsiz mesajına cevap verme zorunluluğu yoktur.

30.ÖDÜLLER

30.1. Yarış ilanında belirtilecektir.

30.2. Ödüllerin dağıtım yeri ve zamanı Yarış İlanında bildirilecektir.

30.3. Ödül Töreni, tüm katılımcıların iştiraki ile dereceye giren teknelerin ödüllerini alması için yapılmaktadır. Ödül törenine katılmayan teknelerin ödülleri, sonradan verilmez.

31.SORUMLULUK

31.1. Kuralların Kabulü, İşbu Yarış Talimatında belirtilen Kurallarla yönetilen bu yarışa katılmak ile her yarışçı ve tekne sahibi veya sorumlu kişisi:

a) Yarışın bu Kurallarla yönetileceğini,

b) Kurallar uyarınca verilecek cezaları ve diğer uygulamaları, içindeki Temyiz ve gözden geçirme hakları saklı kalmak şartı ile karşılaşılabilecek her olayın, Kurallar uyarınca kesin bir kararı olacağını kabul edeceğini ve

c)Böyle bir karara bağlı olarak, herhangi bir hukuki merci veya mahkemeye başvurmayacağını, kabul eder.

31.2. Yarışma Kararı: RRS Temel Kurallar 4 gereğince bir teknenin yarışa katılma kararı veya yarışa devam etmesi sorumluluğu sadece tekne sahibi veya mesul kişisi ile teknede yarışanlara aittir.

31.3. Bu yarışları düzenleyen, Kalamış Yelken Kulübü Yönetimi ve temsilcileri ile, Organizasyon, Yarış ve Protesto Kurulları ve varsa yarışın Sponsorları, yarışlarda veya bunların hazırlık safhalarında, Yarış Talimatları, Yarış Rotası ve alınan Kararlardan teknelere, yarışanlara, tekne sahibine veya sorumlu kişi ile diğer mürettebatına, dolaylı veya dolaysız meydana gelecek herhangi bir kayıp, zarar, hasar ölüm ve yaralanmalar dahil, için hiç bir sorumluluk taşımazlar. Yarışa kaydını veren tekne sahibi veya mesul kişisi ile katılan yarışçılar bu hususu peşinen kabul etmiş sayılacaklardır.

31.4. Bir teknenin, o yarışta yarışan sahibi veya skiperi sorumlu kişisidir. Yarış süresince organizasyon kurulu, yarış kurulu veya protesto kurulu ile kendisi veya yazılı yetki verdiği kişi muhatap olacaktır. Tekne sahibi/sorumlu kişi; kendisi veya yetki verdiği kişi dışında sözlü/yazılı iletişim veya yapılan telsiz muhaberesinden sorumludur.

32.SİGORTA

Organizasyon Kurulu tüm tekne sahiplerine, tekne ve yarışçılar dahil, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasına sahip olmasını önemle tavsiye eder.

KALAMIŞ YELKEN KULÜBÜ

12/02/2017