2017 Sportsboat Yarışları


KYK SPORTBOAT SINIFI GENEL YARIŞ TALİMATI 2017 

1. UYGULANACAK KURALLAR

1.1. WORLD SAILING (WS) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2017–2020

1.2. 2017 TYF ilke Kararları
1.3. WS Özel Açıkdeniz Yönetmeliği (OSR) 2016-2017 Appendix B

1.4. International Measurement System (IMS) Rule

1.5. ORC Rating Systems Rule
1.6. ORC Sportboat Class Rules
1.7. TYF Yelken Yarışları Düzenleme Talimatı; Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı; Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı; Yelken Hakem Talimatı; Destek Botu Kullanma Talimatı; Yarısın ilanı, ve varsa yayınlanacak Ek Talimatlar,
1.8. Yarısın ilanı, işbu KYK Sportboat GYT ve Ek-Talimat(lar) maddeleri arasında bir uyuşmazlık tespit edildiğinde, Protesto Komitesi bir düzeltme isteğini görüşmeye başlamadan önce, en adil çözümü bulacak ve duruşmayı bundan sonra açacaktır.
1.9. Yarış ilanı, KYK Sportboat GYT ve Ek talimat maddeleri arasında bir çelişki olduğunda tarihi en yeni olan geçerli olacaktır.
1.10. WS Yönetmelik 20 (Reklam Kodu) ve TYF reklam yönetmeliği ile TYF Yelken No Tahsis Talimatı kullanılmayacaktır.

 

2. YARIŞLARIN AÇIK OLDUĞU SINIFLAR

Yarışlar
2.1. Tam boyları 6-9,15 metre arası,
2.2. Ölçüm şartlarındaki ağırlıkları 2000 kg dan az olan
2.3. 2017 senesi için geçerli ORC i ve ORC Club sertifikasına sahip teknelere açıktır.

 

3. KATEGORİLER
3.1. Yarış kayıt listesindeki tekne sayısı 12 ve üzerinde olduğunda 2 kategori yapılabilir.
3.2. Tekneler kategorilere ayrıldığında küçük gruptaki tekne sayısı 5 ve üzerinde olmalıdır
3.3. Bu yarışa katılacak olan tekneler aşağıdaki koşullara bağlı olarak iki gruba ayrılacak ancak gruplar
birlikte start edeceklerdir:
3.4. Koşullar
3.4.1. Açılabilecek alt grup da yarışma hakkına sahip teknelerin ekiplerinde 2016 yılı dahil olmak üzere ve daha önceki yıllarda Lisans çıkartmış en fazla 1 sporcu bulunabilir.
3.4.2. Kayıt sırasında alt grup da yarışma isteği belirtilecek olup kayıt durumuna göre yukarıdaki şartlar oluşmuşsa alt grup açılacak ve yarış günü ilan panosunda duyurulacaktır.

 

4. SORUMLULUK

4.1. Her yarışçı, hava ve deniz koşullarını göz önünde bulunduracak ve yarışlara yalnız kendi kişisel
sorumluluğu altında katılacaktır ( bkz. RRS Kural 4 ). Organizatör kulüp veya kuruluş, Yarış Kurulu ve diğer görevliler ile sponsorlar faaliyet esnasındaki meydana gelebilecek can ve mal kaybı ile hasarlardan kesinlikle sorumlu tutulamazlar. Kaydını yaptıran her yarışçı bu hususu peşinen kabul ettiğini taahhüt eder. Reşit olmayan küçükler için kayıtta veli veya idarecisinin imzası şarttır.
4.2. Yarış Kurulu ve diğer görevliler, yelken faaliyetlerinin gerçekleştiği hava ve deniz koşullarının özelliklerini bilerek yarışlarda kendi rızaları ile görev aldıklarını peşinen kabul etmiş sayılır.
4.3. Sporcuların yarış alanları, konaklama tesislerindeki her türlü hal ve davranışlarından kendileri sorumludur. Aksine hareket edenler hakkında Protesto Kurulunca gerekli işlem yapılacaktır.
4.4. Özellikle tekne sahipleri ve sorumlu kişileri; ekiplerinin tüm sorumluluğunu (sigorta dahil) ve teknelerin denize dayanıklılığı ile emniyetli seyir sorumluluğunu üstlendiklerini ve start edip etmemek, yarışa devam edip etmemek sorumluluk ve kararının kendilerine ait olduğunu, kabul ederler.

4.5. Yarışın, Yarış Talimatı 1. Maddede yazılı kurallarla idare edileceğini, bu kurallara uygun olarak verilen cezaları ve her hangi bir işlemi ve duruşmanın yeniden açılması işleminin yukarıdaki kurallar içinde saklı kalması şartı ile ve bu kurallara göre verilecek kesin kararı ve bu kesin kararlarla ilgili olarak kurallarda öngörülmeyen adli makamlara veya mahkemeye başvurmamayı kabul ederler.
4.6. Kayıt veren ve ilgili formu imzalayan her tekne sahibi ve/veya sorumlu kişisi yukarda bildirilen sorumlulukları kabullenmiş sayılacaktır.

 

5. SİGORTA

Organizatör kulüp veya kuruluş, yarışlara katılan her sporcunun Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası’na sahip olmasını önemle tavsiye eder.

 

6. YARIŞLARIN FORMATI ve PUANLAMA

6.1. Yarışlar Yarış ilanında belirtilen yarış sayısında ve formatında olabilir.
6.2.1. Şamandıra yarışı( yarışları ) Sosis rotalar şeklinde yapılacak olup düzeltilmiş zaman hesaplaması Sertifikalar üzerinde bulunan W/L Triple Number sistemi üzerinden yapılacaktır.
6.2.2.Coğrafi rota da yapılacak yarışlarda düzeltilmiş zaman hesaplaması Sertifikalar üzerinde bulunan Costal/ long distance Time on Time rakamına göre yapılacaktır.
6.2.3. Yarış komitesi her Şamandıra yarışın startından evvel yarışın hesaplamasının hangi rakamlar üzerinden yapılacağını (sertifika üzerindeki triple numbers; low – med – high ) belirtmek için
9 DM rüzgara kadar 1 numara,
9-14 DM rüzgar arası için 2 numara,
14 DM rüzgar üzeri için 3 numara bayrağını göndere çekecektir.
Rüzgardaki değişiklikler ve komite kararı protesto sebebi olmayacaktır. Ancak komite yarış sırasında rüzgarın şiddetinin gösterdiği değişikliğin fazla olması durumunda yarışı abandone edebilir.
6.3. Buna göre düzeltilmiş zamanlar : ToT ( Şamandıra yarışları için sertifika üzerindeki W/L Triple numbers /low – medium – high rakamlarıdır - Coğrafi rota için Costal/ Long Distance Time on Time rakamıdır )* yarış da geçen zamandır, zamanlar saniye olarak hesaplamaya katılır.
6.4. Her yarışta bir teknenin derecesi, düzeltilmiş zamana göre sırasının (sıralama küçük zamandan büyük zamana göre artar) varsa cezalarından sonraki düzeltilmiş sırasıdır.
6.5. Puanlamaya esas olacak tekne sayısı kayıtları kabul edilen teknelerin sayısıdır.
6.6. Az Puan Sistemi kullanılarak derecelendirilecektir. Buna göre;
6.6.1. Düzeltilmiş zamana göre yapılan sıralamada birinci olan tekne 1, ikinci olan tekne 2, üçüncü olan tekne 3, dördüncü olan tekne 4, beşinci olan tekne 5, altıncı olan tekne 6, yedinci olan tekne 7 puan alır. Sonraki her sıra 1 puan ilave puan alır.
6.6.2. DNS, DNF, OCS, RAF, DSQ ve DNE olan tekneler yarıştaki Starter tekne sayısının alacağı puandan 1 fazla puan alacak. DNC olan tekneler ise, seride kayıtlı toplam tekne sayısı kadar puan alacaklardır.
6.7. Seride eşitlik halinde mevcut kurallar uygulanacaktır.
6.8. Eğer alt gruplar oluşturulmuşsa değerlendirme genel sonuçlar içinde Trofe puanlaması olarak ve günün sonuçları ise guruplar içinde puanlanarak alınan puanların sonucundaki sıralamanın içinden yapılacaktır.

 

7. YARIŞLARIN PROGRAMI

7.1. Gün içinde hedeflenen yarış sayısı en fazla 3 olacaktır.
7.2. Finiş hattındaki bayrak direğinde uluslararası “L” bayrağı toka edildiğinde, bu “verilecek yeni bir start için start hattına gidiniz’’ anlamına gelecektir.

 

8. ROTALAR ve YARIŞ SÜRELERİ

8.1. Yarış rotaları organizatör tarafından yarış ilanı ve talimatında belirtildiği şekilde planlanabilir.
8.2. Şamandıralar arasında düzenlenecek yarışlar başladığı noktada bitecek şekilde düzenlenecektir.
8.3 Şamandıra yarışları 2 sosisten oluşan rüzgar üstü – rüzgar altı rotadan oluşacaktır
8.4. Şamandıra yarışlarında parkur uzunluğu ilk tekne için yaklaşık 50 ( +/- 10 ) dk civarında sürecek şekilde planlanacaktır, aksi protesto sebebi olmayacaktır. Rüzgar değişiklikleri göz önünde bulundurularak maximum yarış süresi şamandıra yarışlarında ilk bitirecek tekne için 90 dk dır. Bu sure içerisinde ilk tekne bitiremezse yarış abandone edilecektir.

8.5. Rota kısaltması şamandıra yarışlarında; ilk teknenin ilk sosis i tamamlaması 45 dk dan uzun sürerse uygulanacaktır ( gerekirse önceden belirtilmeksizin sıradaki şamandırada finişler alınabilir )
8.6. Yarış süresi ilk teknenin (guruplara bakılmaksızın) finişinden itibaren 30 dakika daha devam eder. Bu sure içerisinde finiş yapmamış tekneler DNF sayılacaktır, yarış komitesi bu süreyi coğrafi yarışlarda uzatabilir, aksi hiçbir yarışta kısaltamaz. Bu süre içerisinde yarışan bütün tekneler finiş yapmışsa, sürenin dolmasını beklemeden bir sonraki yarışın start hazırlıkları başlatılabilir.
8.7. Yerel saate göre gün batımından sonra, yarışlara yarışın talimatında bildirilmedikçe devam edilmeyecektir. Ancak herhangi bir sınıftaki bir tekne gün batımından önce finiş yaparsa, 30 dakikalık sürenin bitmesi beklenecektir. Bu maksatla Yarış Kurulu, Duyuru Panosunda gün batımı saatini ilan edecektir. Bu hususun ilan edilmemiş veya hatalı ilan edilmiş olması bir Düzeltme Talebi nedeni olmayacaktır.
8.8. Coğrafi rotalar yarış ilanın da belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

 

9. SINIF BAYRAĞI

Tüm SPORTBOATS kategorileri için kullanılacak olan ve start esnasında Uyarı İşareti özelliği taşıyacak olan sınıf bayrağı ‘’Beyaz içinde SB logosu’’ olan bayraktır.

 

10. YARIŞÇILARA DUYURULAR

10.1. Yarışçılara duyurular Duyuru Panosunda ilan edilecektir.
10.2. Tüm duyurulara tarih ve ilan saati yazılarak Yarış Kurulu Başkanı veya Yarış Ofisi Sorumlusu tarafından imzalanacaktır. Protesto Kuruluna ait duyurular ilgili Kurul Başkanı tarafından imzalanacaktır.
10.3. Resmi Duyuru Panosunun gerekli zamanlarda incelenmesi her yarışçının kendi sorumluluğundadır. Uluslararası L kod bayrağının toka edilememesi bir düzeltme isteği nedeni olmayacaktır

 

11. YARIŞ TALİMATINDA DEĞİŞİKLİKLER

11.1. Yarış Talimatında yapılacak değişiklikler (Ek-Talimatlar), yarış günü saat 10:00’dan önce Duyuru Panosunda ilan edilecektir.

11.2. Programda yapılacak değişiklikler ise uygulamanın yapılacağı günden bir gün önce saat 17:00 ye kadar Duyuru Panosunda ilan edilecektir. Aksi bir uygulama yapılmayacaktır.

12. START ÖNCESİ VERİLECEK İŞARETLER

12.1. Verilecek işaretlerden Turuncu şekil veya bayrak denizde çekildiğinde yarış parkurunun hazır olduğunu ve start işlemlerinin en erken 5 dk sonra, kıyıda çekildiğinde en erken 10 dk sonra başlayacağını gösterir.
12.2. Uluslararası “AP”(Erteleme) bayrağı iki seda işareti ile toka edildiğinde anlamı: Yarış ertelenmiştir,1-6 sayı flandrası üzerine toka edildiğinde ise: belirtilen saat kadar ertelenmiştir anlamına gelecektir.

12.3. Kıyıdan verilecek startlarda AP flamasının indirilmesinden 1 dakika sonra uyarı işareti verilebilir. Bu durum ayrıca yarışmacılara duyurulacaktır
12.4. Denizden alınacak finişlerde komitede toka edilecek Mavi Bayrak, “Yarış Komitesi finiş hattını kurmuştur” anlamındadır.

 

13. START

13.1.Yarışların startları, start işlemleri başlamadan hemen önce rüzgarın hızı ortalamada 4 knots altında ve 25 knots ( ve deniz şartlarının uygunluğu )üzerinde ölçülmekte ise yarış kurulu uygun gördüğü sure
kadar erteleyecektir.
13.2. Tüm Sportboatlar alt katogorilere bakılmaksızın bir arada start edeceklerdir.

13.3. Yarış İlanı ya da Ek Yarış Talimatında aksi hüküm olmadıkça bir yarış, RRS 26 uyarınca başlatılacaktır. Buna göre;

Uyarı İşareti (starta beş dakika var): Sınıf işareti 1 seda işareti ile toka edilir
Hazırlık İşareti (starta dört dakika var): Kod bayrağı “P” veya “I”, 1 seda işareti ile toka edilir
Bir Dakika (starta 1 dakika var): Hazırlık İşareti Kod bayrağı “P” veya “I” , 1 uzun seda işareti ile arya edilir. Start İşareti: Sınıf işareti 1 seda işareti ile birlikte arya edilir.

13.4. Start hattı, yarış talimatında belirtildiği üzere düzenlenecektir. Startın iki şamandıra arasından verilmesi durumunda start hattının tarifi talimat ile açıkça belirtilecektir.

13.5. Şartlar gerektirdiğinde, start hattındaki Kurul botları motor kullanarak pozisyonlarını muhafaza edebilirler, bu durum bir Düzeltme Talebi nedeni olmayacaktır.
13.6. Start işaretinden itibaren 10 dakika içinde start yapamayan tekneler DNS sayılacaklardır . Bu husus RRS kural A4 ve A 5 I değiştirir.

13.7. Hazırlık işareti verilmeden önce tekneler makinalarını stop etmiş olacaklardır. Aksi durum protesto nedeni olacaktır.
13.8. Günün ilk yarışı tamamlandıktan sonra verilecek startlar da, iki yarış arasında sporcuların uyarı işaretine dikkatini çekmek amacıyla AP bayrağı, uyarı işaretinden önce en az 5 dakika tokada olacaktır.

 

14. GERİ ÇAĞIRMA
14.1. Ferdi Geri Çağırma : Kural gereğince yapılacak olup X Kod Bayrağı bir seda işareti ile toka edilmek suretiyle verilecektir. X Kod bayrağı” starttan itibaren 4 dakikalık bir süre basılı kalır. Bu süre bittiğinde veya ihlal eden tüm tekneler start hattının veya uzantılarının start öncesi tarafına geçtiğinde ve gerekiyorsa ilgili kural a uyduğunda indirilir
14.2. Genel Geri Çağırma : İlgili kural gereğince yapılacak olup 1. Tekrar Flaması iki seda işareti ile birlikte toka edilmek suretiyle verilecektir.

 

15. STARTTAN SONRA ROTA DEĞİŞİKLİĞİ

15.1. Hiçbir şekilde rota değişikliği yapılmayacaktır. Ancak bu talimatın 8.5 no lu kuralı uyarınca rota kısaltması yapılabilir.
15.2. Şamandıra yeri değişikliği yapılabilir , komite şamandıra değişikliği için yeni şamandırayı bir önceki dönülecek şamandırada C kod bayrağı kullanarak duyuracaktır.

15.3. Yeri değiştirilecek olan şamandıra Rota ayağına göre iskele tarafına kaydırılacaksa C kod bayrağının altında kırmızı, sancak tarafına kaydırılacaksa C bayrağının altına yeşil bayrak eklenecektir.
15.4. Şamandıranın kaybı veya yeri değiştirilecek şamandıranın yerine konamaması durumunda “M” kod bayrağını taşıyan bir hakem botu şamandıra görevini görebilir, aralıklı seda işareti ile ayrıca uyarıda bulunacaktır.

15.5. Şamandıra değişikliği rüzgar üstü şamandırasında yapılacaksa ofset şamandırası kalkacak, rüzgar altı kapı şamandıralarında yapılacaksa dönüş tek şamandıra olarak iskelede bırakılacak şekilde rota değişecektir.

Eski şamandıra en kısa zamanda kaldırılacaktır.

16. FİNİŞ

16.1. Finiş hattı, yarış ilanında belirtildiği gibi kurulacaktır, bu deniz üzerinde iki şamandıra olabileceği gibi komite botu ile start şamandırası arasında belirtilen hat da olabilir.
16.2. Finiş zamanı, teknenin ekipmanının veya ekibinin normal seyir pozisyonunda Finiş hattını ilk kestiği andır. Ancak tekne finiş hattından tümüyle neta oluncaya kadar ilgili kurallarına uymakla yükümlüdür.

16.3. Finiş Kurulunca her finiş yapan tekne için bir seda işareti verilecektir. Bu işaret ilk finiş yapan tekneden itibaren söz konusu tekne için yarışın geçerli olduğunu ve finiş zaman limitinin başladığını da ifade eder. Bu işaretin verilememiş olması bir Düzeltme Talebi nedeni olmayacaktır.
16.4. Şartlar gerektirdiğinde, Finiş hattındaki Kurul botu (ları) pozisyonunu motor yardımı ile muhafaza edebilir. Bu durum bir Düzeltme Talebi nedeni olmayacaktır.

 

17. ŞAMANDIRALAR

17.1. Yarış Kurulu kullanılacak şamandıraların şekil, renk ve varsa üzerlerindeki işaretleri yayınlayacağı yarış ilanı ile ilan edecektir.
17.2. Yarışlar için şamandıraların yaklaşık yerleri ile rotalar yarış ilanı ekindeki ya da ek talimattaki rota kartlarında olduğu gibidir.

17.3. Şamandıraların renk ve şekilleri ile üzerindeki numaraların yarış ilanındaki gibi olmaması düzeltme sebebi değildir.

 

18. DOĞAL ENGELLER

Yarış Kurulu, Yarış Parkuru içinde veya yakınındaki (batık-sığlık-kayalık) gibi tabii maniaları, yayınlayacağı Ek Talimat ile ilan edecektir. Aksi düzeltme sebebi sayılmayacağı gibi doğal engellerle ilgili çıkabilecek sorunlarda sorumluluklar tekne sahiplerinindir.

 

19. CEZA SİSTEMLERİ

RRS Bölüm 2 ve/veya RRS 31 kurallarını ihlal eden tekne/tekneler RRS 44.1 ve 44.2’ye uygun olarak ceza alternatiflerini kullanacak ve bu hususta protesto zaman limiti içinde Yarış Ofisinde Ceza/Terk Deklarasyon Formu’nu dolduracaklardır.
Deklarasyon vermeyen tekne/tekneler ceza alternatifi kullanmamış sayılacaktır.

 

20. GÜVENLİK UYGULAMALARI

20.1. Yarış Kurulunun Uyarı işaretinden geç olmamak kaydı ile uluslararası “Y” kod bayrağını bir seda işareti ile birlikte toka etmesi, can yeleklerinin yarışta giyilme mecburiyetini belirtecektir. Aynı bayrağın karada işaret direğinde toka edilmesi ise, suda bulunulan tüm zamanda can yeleklerinin giyilmesini zorunlu kılar.
20.2. Yarışı terk eden bir tekne ilk fırsatta denizde Yarış Kurulunu haberdar edecek ve en geç protesto zaman sınırı sonuna kadar Yarış Ofisinde Terk Deklarasyonu verecektir.

20.3. Sportboat sınıfına özel güvenlik hususlarından hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir.
20.3.1. Tüm tekneler ölçüm sırasında teknede bulunan motorlarını yarış sırasında kullanım veya depolama pozisyonunda taşımakla yükümlüdürler.
20.3.2. Tüm teknelerde minimum 5 kilo demir (Çapa + zincir ) ve uygun kalınlıkta en az 30 metre demirleme ipi bulundurulacaktır.
20.3.3. Her teknede en az ekip sayısı kadar kişisel yüzdürücü ( can yeleği ) bulundurmak zorunludur.
20.3.4. Eğer motor varsa yangın söndürücü bulundurmak zorunludur.
20.3.5. Her tekne en az 9 lt su toplayabilecek kova ve bir adet kürek bulunduracaktır.
20.3.6. Her teknede ilk yardım çantası bulundurulacaktır.
20.3.7. Hareketli salması bulunan tekneler yarış süresince salmalarını sabitlemek zorundadırlar.
20.3.8. Her teknede 10 metre yüzen ipi ile 1 adet at nalı can simidi bulundurmak zorunludur.

 

21. EKİP VE EKİPMAN DEĞİŞİMİ

21.1. Tüm sportboatlar için ekip sayı sınırlaması yoktur ancak en az 3 kişi yarış sırasında teknede bulunmalıdır.

21.2. Ekip kiloları sertifikada belirtilen değerin %5 ve daha fazlası olamaz, bu hesaplama toplam ekip kilosu en yakın tam değere yuvarlanarak hesaplanacak olup sertifika değerinin % 5 ve üzerinde çıkması durumunda söz konusu teknenin düzeltilmiş zamanı 1.1 ile çarpılarak hesaplanır.

21.3. Tekneyi yarışa kayıt ettiren tekne sahibi veya sorumlu kişisi daima teknede bulunmak zorundadır. Buna uyulması şartıyla ekip değişikliği gerçekleştirilebilir, bunun için yarış komitesine güncel bildirimde bulunmak zorunludur. Gün içerisinde yarışlara iştirakine ihtimal verilen tüm ekip üyelerinin bilgileri önceden
kayıt formunda mutlaka bildirilecektir. Yetkili kişi veya kayıt veren gelemediği taktirde yeni sorumlunun bildirim süresi yarış start saatinden 30 dk önce olmalıdır.

 

22. ÖLÇÜ KONTROL VE SINIF KURALLARINA UYGUNLUK

22.1. Tekne ölçümleri ve muhafazasından tekne sahibi sorumludur.
22.2. Tekneler, yarıştan önce veya sonra Yarış Komitesinin isteği ile herhangi bir protestoya gerek görülmeksizin kontrole tabi tutulabilirler.
22.3. Yarışan tekne Protesto edilsin veya edilmesin bir teknenin kontrolü esnasında herhangi bir rating değişmesi tespit edildiğinde bu fark sertifikalar üzerinde bulunan GPH değerini % 1 ve daha fazla geçerse bu tekne aynı gün içerisinde yapılmış olan yarışlar için diskalifikasyon ile cezalandırılır.
22.4. Bir ölçü protestosu sonucu veya ORC Rating ofis hatasının düzeltilmesi durumları haricinde kayıt tarihinden sonra hiçbir teknenin Rating değişikliği kabul edilmeyecektir.

23. YARIŞ KURULU BOTLARI
Yarış Kurulu görevli botları, ”RC” bayrağı taşırlar, bu hususun eksikliği bir Düzeltme Talebi nedeni olamaz.

24. YARIŞTAN ÇEKİLME
Yarıştan çekilen tekne, diğer teknelerin yolundan çekilir. Böyle bir teknenin Yarış Komitesine ilk fırsatta haber vermesi gerekir. Bu hükme uymayan tekneler Yarış Komitesinin bu hususta alacağı cezai kararları kabul etmiş olur.

25. TEKNENİN KARAYA ÇEKİLMESİ
25.1. Tüm yarışan tekneler, yarış günü, ilan edilen ilk start saatinden bir saat öncesinden başlamak üzere, yarışın sonundaki protesto süresi bitimine kadar denizde olacaklardır.
25.2. Yarışlar süresince tekneler ancak Yarış Kurulu yazılı izni ve şartları uyarınca karaya çekilebilirler.

26. PROTESTOLAR VE DÜZELTME TALEPLERİ

26.1. Protesto vermek niyetinde olan tekne RRS 61.1(a)’ya uygun hareket etmesine ilave olarak
diğer tekne/tekneleri mümkün olan ilk fırsatta bir şekilde bilgilendirecektir ve Finiş Hattındaki görevlilere protesto bayrağını gösterecek, protesto niyetini ve hangi tekneyi(leri) protesto ettiğini mümkün olan en kısa zamanda bildirecektir. (RRS Kural 61.1(a) değişikliği)
26.2. Protesto bayrağı “B” kod flaması veya dikdörtgen kırmızı (bayrak kırmızısı renkte) bir flama
olacaktır. Protesto bayrağının ebatları en az 20x30cm olacaktır.
Protesto bayrağı direğin iskele tarafında gurcata veya uzun çarmıha görülecek şekilde toka
edilecektir.
Protesto bayrağının teknede belirtilen yerde toka edilmemesi halinde, protesto bayrağı toka
edilmemiş sayılacaktır.
26.3. Protesto/Düzeltme Talebi formları Yarış Ofisinden temin edilecek ve Protestolar ile Düzeltme
Talepleri, ilan edilen protesto zaman sınırı içinde Yarış Ofisine teslim edilecektir
26.4. Protesto Zaman Sınırı Yarış Komitesi Start/Finiş teknesinin karaya bağlanma saatinden
İtibaren, startlar kıyıdan verilmesi durumunda son teknenin finişinden itibaren 60 dakikadır. Protesto Komitesi gerekli gördüğü durumlarda bu zaman sınırını uzatabilir veya Ek Talimat ile kısaltabilir veya yeniden düzenleyerek ilan edebilir.
26.5. Yarış Komitesi veya Protesto Komitesi tarafından verilen protestolar Kural 61.1(b) ve (c)
uyarınca, aynı protesto zaman sınırı içinde Yarış Ofisine verilerek resmi ilan panosunda ilan
edilecektir.
26.6. Protesto teminatı 250 TL dir. Protesto edenin duruşma sonucu haklı olması durumunda
teminat iade edilir, aksi durumda ise Organizasyon Otoritesince irad kaydedilir.
26.7. Ölçü ve tartı protestolarında, protesto teminatına ilaveten, Protesto Komitesinin karar vermesi
için eğer ölçüm ve tartı yapılması gerekirse, oluşacak tüm masraflar karşılığı, Protesto eden ve edilen tarafından ayrı ayrı, peşinen ve avans olarak Yarış Ofisine yatırılacaktır.
Protestoyu kaybeden taraf tüm masrafları üstlenecek ve kazanan taraf ise yatırdığı avans bedeli geri alabilecektir.

26.8. Ölçü ve tartı protestolarında, protesto edilen tarafın, belirlenen masraf avansını zamanında
yatırmaması halinde işlem yapılmayacak, protesto eden tarafın protestoyu kazandığı kabul ve ilan edilecektir.

26.9. Protestolara/Düzeltme Taleplerine sadece ilan edilen mahallerde bakılacaktır.
26.10. Protesto zaman sınırının dolmasından sonra 30 dakika içinde duruşma saatleri ve yeri resmi
ilan panosunda asılarak duyurulacaktır. Resmi ilan panosundaki bu duyuruyu takip etmek ve duruşma saatinde hazır bulunmak yarışçıların sorumluluğundadır. Protesto Komitesi duruşmaları veriliş sırası ile görüşmeye gayret gösterecektir.
26.11. RRS Kural 66 (Duruşmanın Yeniden Açılması), aşağıdaki ilave değişiklikler ile uygulanacaktır
”Duruşma Tarafları, yarışların veya uygulandığında seçme serisi yarışlarının son günü;
a) Konu bir gün önceki duruşma ile ilgili ise, protesto zaman sınırı içinde,
b) Konu son gün ile ilgili ise kararın tebliğinden itibaren 30 dakika içinde
yeniden duruşma açılması talebinde bulunabileceklerdir”.

 

27. TEMYİZ HAKKI

TYF genel yarış talimatı ve RRS Madde 70.4 de belirtilen kurallar ve prosedürler geçerlidir.

 

28. REKLAM

Tekneler Organizasyon tarafından sağlanacak reklam malzemesini taşımak zorundadırlar. Bu husustaki uygulama Duyuru Panosunda ilan edilecektir.

 

29. KALAMIŞ YELKEN KULÜBÜ SPORTBOAT KUPASI

29.1. 2017 sportboat kupası, sene içerisinde planlanan aşağıda listelenmiş yarış günlerinin sonunda verilecektir.

29.2. Takvimde bulunup da yapılamayan yarışlar düzeltme sebebi olamaz
29.3. Takvimde bulunan yarışlardan herhangi biri için tarih değişikliğine gidilebilir Bu değişiklik ertelenen yarışın planlanan son yarış dan önce tamamlanacağı şekilde yapılacaktır, yarışın bu tarih den önce tamamlanamaması halinde söz konusu yarış sayılmayacaktır.

29.4. Takvimde bulunup yapılacak bu yarışlar da, yarış günleri yapılabilen her bir yarış kendi başına ayrı ayrı puanlanacaktır.
29.5. Genel puanlama eğer guruplama yapılacak olsa bile guruplar birlikte start edecek ve düzeltilmiş zamana göre gruplara bakılmaksızın tekneler sıralanacaktır.

29.6.Planlanan 1 adet coğrafi yarışın puanı 2,5 katsayılıdır, bunun dışında kalan yarışların her birinin puan katsayısı eşittir ve 1 katsayılıdır.
29.7. Toplamda yapılabilen yarış sayısına göre değerlendirmeye alınacak yarış sayısı, ( katsayısı 2,5 olan yarış toplam atılabilecek yarış sayısını hesaplamada dahil edilmez )

1-6 arası yarış tamamlanmışsa tüm yarışlar değerlendirmeye alınacaktır ( yarış atma yoktur ) 7-10 arası yarış tamamlanmışsa 1 atma ile değerlendirme yapılacaktır.
11-13 arası yarış tamamlanmışsa 2 atma ile değerlendirme yapılacaktır.
14-15 arası yarış tamamlanmışsa 3 atma ile değerlendirme yapılacaktır

Katsayısı 2,5 olan yarış yapılabilirse değerlendirmeye alınacaktır.
29.8. Son yarışın bitimiyle birlikte en az puanla ( kötü puanlı yarış-ları-atma sonrası ) birinci sırada bitiren tekne ve ekibi kazanan olarak ilan edilecektir ve Kalamış Yelken Trofe Kupasının üzerine adını yazdırarak 1 sene saklama hakkına sahip olacaktır.
29.9. Eşitlik halinde değerlendirmeye alınan Coğrafi rota yarışının sonucuna bakılarak eşitlik bozulacak , eğer eşitlik durumu devam ederse şamandıra yarışlarında WS kurallarına göre eşitlik bozulur.

Kalamış Yelken Kulübü Sportboat yarışları:

1) 2 Nisan 2017 Pazar AG SAILING KUPASI (3 yarış, 3x1)
2) 23 Nisan 2017 Pazar (3 yarış, 3x1)
3) 28 Mayıs 2017 Pazar BAŞKENT YELKEN KUPASI (3 yarış, 3x1)

4) 27 Ağustos 2017 Pazar ( 3 yarış, 3x1 )
5) 17 Eylül 2017 Pazar POSEIDON YELKEN KUPASI (3 yarış, 3x1 )

6) 8 Ekim 2017 Pazar ( 3 yarış, 3x1 )
7) 22 Ekim 2017 Pazar (coğrafi yarış, 1x2.5)

 

30. SUYA ÇÖP ATILMASI

Sporcular çöplerini kesinlikle suya atmayacak, Destek veya Organizasyon botlarına vereceklerdir. Aksine hareket edenler için Protesto Kurulu ceza uygulaması yapabilir.

EK-1: sportboat tanımı

KRITERLER
1.Teknelerin boyları (LOA), spinnaker gönder veya bastonları sayılmaksızın 6 metre ila 9.15 metre arasında olmalıdır,
2. Tekneler en fazla 2000 kg ( ORC ölçüm kriterlerine göre )
3. Tel trapez yasaklanmıştır.
4. Tekneler en az OSR Appendix B özelliklerini tamamlamalıdır
5. Taşınabilir balast yasaklanmıştır
6. Hareketli salma taşıyan tekneler yarış sırasında salmalarını oynamayacak şekilde ve en derin şekli ile tespit etmek zorundadırlar
7. Tekneler en az 2.5 HP ( dıştan takma olabilir ) motor taşımak zorundadır. Tekneler motorlarını aksi yarış talimatında belirtilmedikçe teknede ister çalışma ister depolanma pozisyonunda bulundurmak zorundadır.

8. Teknelerin geçerli ORC sertifikasına sahip olması beklenir
9. Hesaplanmış MAKSİMUM GPH DEĞERİ 800 olmalıdır.